Dynamo - Lokomotiv. Hockey game

Dynamo - Lokomotiv. Hockey game

Dynamo (Moscow) / Lokomotiv (Yaroslavl)

Hockey game